ItaEst
Начало
Новини
Продукти
Ресурси
Разработки
Образование
За нас
Контакти
Полезни връзки

[Прочети текстаAlt-0]

ItaEst - Така е!

Ita Est* означава на латински "Така е!". "Ita Est" се поставя като знак, че даден документ е правилно написан и редактиран.

  1. Кратко описание
  2. Права за ползване
  3. Зареждане
  4. Възможности за интеграция

Кратко описание

"ItaEst - Така е!" е система за корекция на правописни грешки и сричкопренасяне за български език за Microsoft Office 2000, XP и 2003.

Продуктът се състои от модул за корекция на правописни грешки и модул за сричкопренасяне. С помощта на модула за правописна корекция неправилно написаните думи се откриват и отбелязват в текста, след което при повикване модулът предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките. Модулът за сричкопренасяне осигурява правилното пренасяне на думите на нов ред.

"ItaEst - Така е!" се базира на електронния граматичен речник, разработван от сътрудници на Института по български език към Българската академия на науките, който съдържа над 75000 основни форми на думите, които на практика покриват основния речников фонд на българския книжовен език. Речникът позволява автоматично анализиране и синтезиране на правилни словоформи, чийто брой е над 1 млн.

При създаването на продукта са внедрени нови информационни технологии, разработени по международни научни проекти. Функционалността на продукта се реализира чрез използването на Левенщайн автомати и би-машини, които позволяват максимална бързина, точност и обхват.

Права за ползване

Българската асоциация за компютърна лингвистика дава правото за безплатно и свободно инсталиране на продукта, използване в рамките на Microsoft Office и разпространяване на инсталационния пакет, при условие че не се променя целостта и съдържанието му. Пълният текст на лиценза на "ItaEst - Така е!" можете да намерите тук.

Зареждане

От тук може да заредите файла ItaEst_setup_V1.01.exe. Големината на файла е 5,46 MB.

Инсталационният пакет може да намерите също така и на компактния диск към брой 1 от 2004г. на списание "PC Magazine Bulgaria".

Възможности за интеграция

Всички основни програми включени в продукта "ItaEst - Така е!" са платформено независими. Те са програмирани изцяло на ANSI C и се компилират успешно на почти всички модерни платформи. Те биха могли да бъдат интегрирани към различни текстообработващи и приложни програми при наличието на подходящ интерфейс.

Българската асоциация за компютърна лингвистика е интегрирала продукта "ItaEst - Така е!" към Microsoft Office. Ако имате предложение за интеграцията на продукта към други текстообработващи програми, ни пишете на адрес: bacl@bacl.org.

Изпращайте вашите мнения и коментари на адрес itaest@bacl.org.


* Името на продукта е дадено от д-р Гергана Дачева от Катедра по български език към Факултета славянски филологии на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

[НачалоAlt-1] [Новини Alt-2] [ПродуктиAlt-3] [РесурсиAlt-4] [Разработки Alt-5] [ОбразованиеAlt-6] [За насAlt-7] [КонтактиAlt-8] [Полезни връзкиAlt-9]